Tuesday, June 29, 2010

Điểm Toán rời rạc

Thầy Đô tiếp tục thông báo điểm Chuyên cần và Bài tập của kì vừa rồi môn Toán rời rạc. Các bạn có thể xem ở đây. Chúc các bạn có kì nghỉ hè vui vẻ ;)

No comments:

Post a Comment