Friday, March 18, 2011

Đăng ký thực tập chuyên ngành

Trường có thông báo về thực tập chuyên ngành của sinh viên hệ chuẩn K53 tại đây. Các bạn đọc để lựa chọn đăng ký trước ngày thứ Hai.

Các bạn gửi thư đăng ký về địa chỉ ttcn@k53cc.org. Tiêu đề thư là Họ tên. Nội dung thư là Họ tên, vị trí, công ty, thư điện tử.

Sunday, October 31, 2010

Nghỉ Thực hành Mạng 01-11-2010

Chúng ta khởi đầu tháng 11 với thông báo nghỉ Thực hành Mạng nhóm 1 và 2. Cơ sở Dữ liệu vẫn đi học bình thường.

Thursday, September 23, 2010

Danh sách lớp

Danh sách lớp (với nhóm) cập nhật tại đây.

Saturday, September 11, 2010

Danh sách sinh viên phải thôi học từ kì 5

Trường đã thông báo dánh sách sinh viên phải thôi học kì 5 (chi tiết tại đây). Dánh sách này có 109 sinh viên, trong đó có các sinh viên của K53CC là:
 1. Nguyễn Văn Ban
 2. Nguyễn Văn Hải
 3. Hoàng Quốc Long
 4. Phan Quốc Phương
 5. Bùi Thị Quyên
 6. Vũ Ngọc Tân
 7. Nguyễn Văn Thủy
 8. Hoàng Mạnh Trường
 9. Trần Hoàng Trường
Các sinh viên có tên trong danh sách nếu có ý kiến phải hồi thì làm đơn đề nghị nhà trường xem xét và nộp cho Bộ phận Tiếp sinh viên (phòng 211 E3) chậm nhất vào 11:00 ngày thứ Tư, 14-09-2010.

Thursday, September 9, 2010

Thời khóa biểu kì 5 (chính thức)

Thời khóa biểu chính thức như sau
 • Thứ 2, sáng, tiết 1-2: Thực hành Mạng máy tính/Nhóm 1 (2.2 E4)
 • Thứ 2, sáng, tiết 1-2: Thực hành Cơ sở dữ liệu/Nhóm 2 (206 E4)
 • Thứ 2, sáng, tiết 1-2: Thực hành Cơ sở dữ liệu/Nhóm 3 (405 E3)
 • Thứ 2, sáng, tiết 3-4: Thực hành Mạng máy tính/Nhớm 2 (2.2 E4)
 • Thứ 2, sáng, tiết 3-4: Thực hành Cơ sở dữ liệu/Nhóm 1 (206 E4)
 • Thứ 2, sáng, tiết 3-4: Thực hành Mạng máy tính/Nhóm 3 (405 E3)
 • Thứ 2, chiều, tiết 7-8: Tối ưu hóa (309 GD2)
 • Thứ 2, chiều, tiết 9-11: Công nghệ phần mềm (309 GD2)
 • Thứ 3, sáng, tiết 1-2: Logic học đại cương (308 GD2)
 • Thứ 3, sáng, tiết 3-4: Xử lý tín hiệu số (308 GD2)
 • Thứ 3, sáng, tiết 5: Sinh hoạt lớp (308 GD2)
 • Thứ 4, chiều, tiết 7-8: Mạng máy tính (309 GD2)
 • Thứ 4, chiều, tiết 9-10: Phương pháp tính (309 GD2)
 • Thứ 5, chiều, tiết 7-8: Cơ sở dữ liệu (304 G2)
*Các tiết thực hành bắt đầu khác so với tiết lý thuyết.

Thông tin về số tín chỉ có thể xem ở đâyđây.

Thursday, August 26, 2010

Danh sách cán bộ lớp năm học 2010-2011

Như đã thông báo tại buổi họp lớp ngày 24-08-2010, danh sách cán bộ lớp sau khi kiểm phiếu như sau:
 • Lớp trưởng: Đào Hoàng Sơn
 • Lớp phó:
  • Phạm Văn Tân
  • Hà Thị Oanh
  • Trần Việt Sơn
Lưu ý: Có một chút thay đổi so với dự kiến là khoa yêu cầu 3 lớp phó thay vì 2 lớp phó vì vậy mặc dù phiếu chỉ có 3 người (thực ra nhiều sinh viên vẫn ghi 4-5 người) nhưng dựa theo kết quả thì lấy bổ sung một lớp phó nữa (là Trần Việt Sơn).

Kết quả kiểm phiếu như sau:
 • Tống số phiếu: 45
 • Phiếu hợp lệ: 45 (các phiếu ghi quá 3 người thì vẫn tính nhưng chỉ lấy 3 người theo thứ tự từ trên xuống)
Kết quả chi tiết:

Điểm được tính theo công thức (có ở trên hình): Số phiếu ở vị trí thứ nhất * 3 + số phiếu ở vị trí thứ hai * 2 + số phiếu ở vị trí thứ 3. May quá không có trường hợp nào nhiều phiếu hơn nhưng ít điểm hơn vì vậy hy vọng không có kiện cáo, thắc mắc gì. Tuy nhiên tôi, Đào Hoàng Sơn là người kiểm phiếu nên không khách quan lắm vì vậy Bạn nào thắc mắc vui lòng liên hệ vì phiếu vẫn được giữ và sẵn sàng để kiểm lại nếu cần thiết.

Wednesday, August 25, 2010

Thời khóa biểu dự kiến kì 5

Đã có Thời khóa biểu dự kiến của kì 5.

Địa điểm: 309 GD2
Cụ thể
 • Thứ 2, chiều, tiết 7-8: Tối ưu hóa
 • Thứ 2, chiều, tiết 9-11: Công nghệ phần mềm
 • Thứ 3, sáng, tiết 1-2: Logic học đại cương
 • Thứ 3, sáng, tiết 3-4: Xử lý tín hiệu số
 • Thứ 3, sáng, tiết 5: Sinh hoạt lớp
 • Thứ 4, chiều, tiết 7-8: Mạng máy tính
 • Thứ 4, chiều, tiết 9-10: Phương pháp tính
 • Thứ 5, chiều, tiết 7-8: Cơ sở dữ liệu
Thông tin tín chỉ:
 1. Logic học đại cương: 2
 2. Phương pháp tính: 2 (Nguyễn Cảnh Hoàng)
 3. Tối ưu hóa: 2 (Nguyễn Cảnh Hoàng)
 4. Xử lý tín hiệu số: 2 (Trần Đức Tân)
 5. Mạng máy tính: 3 (Hồ Đắc Phương)
 6. Cơ sở dữ liệu: 3 (Nguyễn Hải Châu)
 7. Công nghệ phần mềm: 3 (Phạm Ngọc Hùng)