Thursday, August 26, 2010

Danh sách cán bộ lớp năm học 2010-2011

Như đã thông báo tại buổi họp lớp ngày 24-08-2010, danh sách cán bộ lớp sau khi kiểm phiếu như sau:
 • Lớp trưởng: Đào Hoàng Sơn
 • Lớp phó:
  • Phạm Văn Tân
  • Hà Thị Oanh
  • Trần Việt Sơn
Lưu ý: Có một chút thay đổi so với dự kiến là khoa yêu cầu 3 lớp phó thay vì 2 lớp phó vì vậy mặc dù phiếu chỉ có 3 người (thực ra nhiều sinh viên vẫn ghi 4-5 người) nhưng dựa theo kết quả thì lấy bổ sung một lớp phó nữa (là Trần Việt Sơn).

Kết quả kiểm phiếu như sau:
 • Tống số phiếu: 45
 • Phiếu hợp lệ: 45 (các phiếu ghi quá 3 người thì vẫn tính nhưng chỉ lấy 3 người theo thứ tự từ trên xuống)
Kết quả chi tiết:

Điểm được tính theo công thức (có ở trên hình): Số phiếu ở vị trí thứ nhất * 3 + số phiếu ở vị trí thứ hai * 2 + số phiếu ở vị trí thứ 3. May quá không có trường hợp nào nhiều phiếu hơn nhưng ít điểm hơn vì vậy hy vọng không có kiện cáo, thắc mắc gì. Tuy nhiên tôi, Đào Hoàng Sơn là người kiểm phiếu nên không khách quan lắm vì vậy Bạn nào thắc mắc vui lòng liên hệ vì phiếu vẫn được giữ và sẵn sàng để kiểm lại nếu cần thiết.

Wednesday, August 25, 2010

Thời khóa biểu dự kiến kì 5

Đã có Thời khóa biểu dự kiến của kì 5.

Địa điểm: 309 GD2
Cụ thể
 • Thứ 2, chiều, tiết 7-8: Tối ưu hóa
 • Thứ 2, chiều, tiết 9-11: Công nghệ phần mềm
 • Thứ 3, sáng, tiết 1-2: Logic học đại cương
 • Thứ 3, sáng, tiết 3-4: Xử lý tín hiệu số
 • Thứ 3, sáng, tiết 5: Sinh hoạt lớp
 • Thứ 4, chiều, tiết 7-8: Mạng máy tính
 • Thứ 4, chiều, tiết 9-10: Phương pháp tính
 • Thứ 5, chiều, tiết 7-8: Cơ sở dữ liệu
Thông tin tín chỉ:
 1. Logic học đại cương: 2
 2. Phương pháp tính: 2 (Nguyễn Cảnh Hoàng)
 3. Tối ưu hóa: 2 (Nguyễn Cảnh Hoàng)
 4. Xử lý tín hiệu số: 2 (Trần Đức Tân)
 5. Mạng máy tính: 3 (Hồ Đắc Phương)
 6. Cơ sở dữ liệu: 3 (Nguyễn Hải Châu)
 7. Công nghệ phần mềm: 3 (Phạm Ngọc Hùng)

Saturday, August 21, 2010

Quỹ lớp

Các sinh viên chú ý chuẩn bị tiền để nộp quỹ lớp. Đầu năm tạm thu VND 50,000/người.

Đồng thời xin thông báo những người nợ quỹ lớp thì năm ngoái. Thông báo chi tiết xem tại đây (của thủ quỹ Tú soạn). Các sinh viên có tên trong danh sách có trách nhiệm nộp tiền dưới mọi hình thức (nộp lớp trưởng, nộp thủ quỹ, chuyển khoản,.v.v.) trước khi nộp bảng điểm rèn luyện sắp tới nếu không sẽ bị trừ điểm rèn luyện. Ngoài ra sẽ xem xét hình như nộp phạt vì nộp muộn. Các sinh viên K53CC chú ý giùm. Sau đây là tên các sinh viên còn nợ quỹ lớp
 1. Nguyễn Thành An
 2. Lê Phú Công
 3. Nguyễn Trung Dũng
 4. Nguyễn Văn Đông
 5. Nguyễn Trung Đức (28/6)
 6. Nguyễn Trọng Hồng
 7. Nguyễn Trung Kiên
 8. Nguyễn Ngọc Lân
 9. Dương Văn Luyện
 10. Nguyễn Hoàng Nam
 11. Phan Quốc Phương
 12. Nguyễn Văn Tâm
 13. Nguyễn Phú Thiết
 14. Hoàng Mạnh Trường

Thursday, August 19, 2010

Kế hoạch Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên năm học 2010-2011

Các sinh viên K53CC chú ý tham dự đầy đủ các buổi sau
 1. Họp lớp: Thứ Ba, 24-08-2010, từ 13:00 đến 17:00, tại 308-G2
 2. Sinh hoạt 1: Thứ Tư, 25-08-2010, từ 07:30 đến 11:30, tại Hội trường 10-12
 3. Sinh hoạt 2: Thứ Năm, 26-08-2010, từ 07:30 đến 11:30, tại Hội trường 10-12
 4. Sinh hoạt 3: Thứ Sáu, 27-08-2010, từ 07:30 đến 11:30, tại Hội trường 10-12
Vào năm học mới từ Thứ Hai, 20-08-2010 (sẽ có thời khóa biểu sau).

Chi tiết xem tại đây.