Thursday, September 23, 2010

Danh sách lớp

Danh sách lớp (với nhóm) cập nhật tại đây.

Saturday, September 11, 2010

Danh sách sinh viên phải thôi học từ kì 5

Trường đã thông báo dánh sách sinh viên phải thôi học kì 5 (chi tiết tại đây). Dánh sách này có 109 sinh viên, trong đó có các sinh viên của K53CC là:
 1. Nguyễn Văn Ban
 2. Nguyễn Văn Hải
 3. Hoàng Quốc Long
 4. Phan Quốc Phương
 5. Bùi Thị Quyên
 6. Vũ Ngọc Tân
 7. Nguyễn Văn Thủy
 8. Hoàng Mạnh Trường
 9. Trần Hoàng Trường
Các sinh viên có tên trong danh sách nếu có ý kiến phải hồi thì làm đơn đề nghị nhà trường xem xét và nộp cho Bộ phận Tiếp sinh viên (phòng 211 E3) chậm nhất vào 11:00 ngày thứ Tư, 14-09-2010.

Thursday, September 9, 2010

Thời khóa biểu kì 5 (chính thức)

Thời khóa biểu chính thức như sau
 • Thứ 2, sáng, tiết 1-2: Thực hành Mạng máy tính/Nhóm 1 (2.2 E4)
 • Thứ 2, sáng, tiết 1-2: Thực hành Cơ sở dữ liệu/Nhóm 2 (206 E4)
 • Thứ 2, sáng, tiết 1-2: Thực hành Cơ sở dữ liệu/Nhóm 3 (405 E3)
 • Thứ 2, sáng, tiết 3-4: Thực hành Mạng máy tính/Nhớm 2 (2.2 E4)
 • Thứ 2, sáng, tiết 3-4: Thực hành Cơ sở dữ liệu/Nhóm 1 (206 E4)
 • Thứ 2, sáng, tiết 3-4: Thực hành Mạng máy tính/Nhóm 3 (405 E3)
 • Thứ 2, chiều, tiết 7-8: Tối ưu hóa (309 GD2)
 • Thứ 2, chiều, tiết 9-11: Công nghệ phần mềm (309 GD2)
 • Thứ 3, sáng, tiết 1-2: Logic học đại cương (308 GD2)
 • Thứ 3, sáng, tiết 3-4: Xử lý tín hiệu số (308 GD2)
 • Thứ 3, sáng, tiết 5: Sinh hoạt lớp (308 GD2)
 • Thứ 4, chiều, tiết 7-8: Mạng máy tính (309 GD2)
 • Thứ 4, chiều, tiết 9-10: Phương pháp tính (309 GD2)
 • Thứ 5, chiều, tiết 7-8: Cơ sở dữ liệu (304 G2)
*Các tiết thực hành bắt đầu khác so với tiết lý thuyết.

Thông tin về số tín chỉ có thể xem ở đâyđây.