Thursday, June 24, 2010

Điểm giữa kì môn DSA (chi tiết)

Như đã thông báo từ trước, cuối cùng thầy đã gửi bảng điểm chi tiết môn Cấu trúc Dữ liệu và Giải thuật. Các bạn có thể xem tại đây:
  1. K53CC
  2. Học lại
Ngày mai chúc các bạn thi môn cuối cùng (Nguyên lý Hệ điều hành) may mắn!

No comments:

Post a Comment