Thursday, April 22, 2010

Kiểm tra giấy DSA

Mọi người chú ý tuần sau sẽ kiểm tra môn Cấu trúc Dữ liệu & Giải thuật vào thứ 5.
Nội dung ôn tập chính là
  1. Độ phức tạp của thuật toán
  2. Danh sách liên kết
  3. Cây
Thầy có nhấn mạnh là trọng tâm vậy thôi còn thầy có thể hỏi bất cứ phần nào! Chúc các bạn học tập vui vẻ, nghỉ Giỗ Tổ không quên nhiệm vụ!

Thursday, April 15, 2010

Đã nộp bài DSA

Chốt danh sách nộp bài nhé, 05:13 16-04-2010. Danh sách những người và files sẽ nộp cho thầy đây

+---CPP
| +---08020012 Le Ngoc Anh
| | QuickSortLinkedList.cpp
| | makeTest.cpp
| | QuickSortArray.cpp
| |
| +---08020084 Nguyen Van Dung
| | HeapSortArray.cpp
| | HSort.hpp
| | QSort.cpp
| | QSort.hpp
| | QuickSortArray.cpp
| | QuickSortArray.o
| | Sort.cbp
| | Sort.depend
| | Sort.hpp
| | Sort.layout
| | sorttest.cpp
| |
| +---08020119 Nguyen Trung Duc
| | QuickSort_DSLK.cpp
| | QuickSort_Mang.cpp
| |
| +---08020212 Nguyen Nhat Khiem
| | Du dung Danh sach lien ket.txt
| | Su dung Mang.txt
| |
| +---08020337 Nguyen Trung Tai
| | Sort_use_Linkedlist.cpp
| | Sort_use_Array.cpp
| |
| +---08020472 Pham Ngoc Viet
| | QuickSort_DoubleLinkedList.cpp
| | QuickSort_Array.cpp
| |
| +---08020124 Ta Van Duc
| | QuickSort_Array.cpp
| |
| +---08020062 Tran Ngoc Cuong
| | Number.cpp
| | String.cpp
| |
| +---07020174 Ngo Ngoc Hoa
| | QuickSort-Array.cpp
| |
| +---08020380 Nguyen Phu Thiet
| | Quick_Sort_linklist.cpp
| | Quick_Sort_Array.cpp
| |
| +---08020346 Pham Van Tan
| | ForArray.cpp
| | ForLinkedList.cpp
| |
| +---08020378 Nguyen Ngoc Thi
| | QuickSort.cpp
| |
| +---00000000 Tran Van Linh
| | +---Bai1(songuyen)
| | | +---Bai1b_DSLK
| | | | Bai 1b_DSLK.cpp
| | | | Bai 1b_DSLK.dsp
| | | | Bai 1b_DSLK.dsw
| | | | Bai 1b_DSLK.ncb
| | | | Bai 1b_DSLK.opt
| | | | Bai 1b_DSLK.plg
| | | | out.text
| | | | StdAfx.cpp
| | | | StdAfx.h
| | | |
| | | \---Bai1a
| | | Bai 1a.cpp
| | | Bai 1a.dsp
| | | Bai 1a.dsw
| | | Bai 1a.ncb
| | | Bai 1a.opt
| | | Bai 1a.plg
| | | out.text
| | | StdAfx.cpp
| | | StdAfx.h
| | |
| | \---Bai2(Sapxeptuto)
| | Bai2.cpp
| | Bai2.dsp
| | Bai2.dsw
| | Bai2.ncb
| | Bai2.opt
| | Bai2.plg
| | Danhsach.cpp
| |
| +---08020251 Do Xuan Luong
| | quicksortArray.cpp
| | quicksortLinked.cpp
| |
| \---08020329 Dao Hoang Son
| quicksort.cpp
| test_array.cpp
| test_list.cpp
| list.cpp
|
\---Java
\---08020166 Nguyen Minh Hoang
+---QuickSortByArray
| QuickSort.java
|
\---QuickSortByList
List.java
Node.java
QuicSortByList.java

Wednesday, April 14, 2010

DSA

Theo thông báo của thầy giáo từ tuần trước, các bạn nhanh chóng nộp bài Cấu trúc dữ liệu và giải thuật về email dsa@k53cc.org. Tinh thần là thứ 5 phải nộp cho thầy nên mọi người nộp sớm. Trong trường hợp nếu ít người quá thì chắc xin được đến thứ 6

OOP

Cô giáo của nhóm 1 và nhóm 2 đã gửi đáp án bài thực hành môn Lập trình Hướng đối tượng, các bạn có thể vào email tailieu@k53cc.org để lấy hoặc lấy tại đây.

Tuesday, April 13, 2010

Ra mắt

Các thông báo của lớp từ giờ chính thức được thông báo tại đây. Hoạt động song song nhưng độc lập với hệ thống diễn đàn. Trang này sử dụng hạ tầng của Google (Blogger.com) nên có thể yên tâm về tính lâu dài. Ngoài ra hỗ trợ nhiều người đăng tin nên bạn nào có nhu cầu đăng bài tại đây vui lòng gửi email về sondh@k53cc.org, điều kiện duy nhất là phải có Google Account.

Về tên miền, trang tin sử dụng tên miền phụ http://news.k53cc.org. Tên miền này được tôi (Đào Hoàng Sơn) tài trợ và sẽ cố gắng duy trì để phục vụ anh em. Tên miền thì cũng không khó khăn lắm nhưng nhân tiện nói về chuyện diễn đàn tạm thời sập, cả lớp cũng nên cân nhắc nhìn lại mình. Đơn cử như việc thu tiền quy lớp, Tú nói không biết bao nhiêu lần mà đến bây giờ vẫn chưa thu được đủ. Chính vì quỹ lớp cũng âm nên khi Long thông báo hosting sắp hết hạn (theo thông báo là ngày 19-04-2010) thì đã không có tiền để xuất để gia hạn... Khá là buồn.

Như đã nói ở trên, Long thông báo 19 mới hết hạn nhưng đến đêm 12 thì đã không thể truy cập vào diễn đàn. Anh em cũng có bàn tính là tạm thời backup dữ liệu chuyển sang hosting của tôi, ít ra là đến tháng 11 rồi lúc đó sẽ tính tiếp tuy nhiên chưa kịp trở tay. Tình hình backup giờ chờ tin của Long thôi vì tôi cũng không có quyền quản trị ở phía hosting kia, diễn đàn cũ sẽ cố gắng chuyển nguyên vẹn sang trong một vài ngày tới. Trong trường hợp xấu nhất thì anh em lại xây lại từ đầu vậy, một lần, hai lần còn được, không có lý do gì lần này không được!?

Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ.