Monday, June 28, 2010

Trường hè 2010

Nhà trường có thông báo về kế hoạch Trường hè 2010 với các lớp
  1. Lập trình Vi điều khiển (Giảng viên khoa ĐTVT giảng dạy)
  2. Matlab va ứng dụng (Giảng viên khoa ĐTVT giảng dạy)
  3. Kỹ năng phỏng vấn thành công (Lớp học online)
  4. Tiếng Anh giao tiếp (Ban chủ nhiệm CLB Tiếng Anh phụ trách)
Có thể thấy không có nhiều lớp cho sinh viên K53CC tham dự tuy nhiên nhà trường cũng thông báo: Các lớp do giảng viên khoa CNTT giảng dạy sẽ thông báo sau.

Chi tiết xem (và tải mẫu đơn) tại đây

No comments:

Post a Comment