Thursday, July 1, 2010

Điểm các môn

Để tiện lợi cho việc tra cứu điểm thi cuối kì, các bạn có thể truy cập trực tiếp vào địa chỉ http://k53cc.org/marks/ (không cần phải vào trang tin, chọn mất thời gian) để xem điểm thi tất cả các môn của K53CC từ năm nhất đến năm ba sắp xếp theo thứ tự thời gian. Ngoài ra cũng có đường dẫn để xem nhanh không cần phần mềm đọc PDF.

PS: Thầy Đô đã thông báo chấm xong, có thể sẽ có điểm trong hôm nay và ngày mai

No comments:

Post a Comment