Wednesday, June 23, 2010

Học bổng kì 4

Phía Khoa vừa thông báo gọi những bạn được nhận học bổng kì 4 lên Văn phòng Khoa nhận học bổng. Anh em có suất được học bổng khẩn trương lên nhận nhé

No comments:

Post a Comment