Friday, May 21, 2010

Nộp bài OOP

Danh sách các nhóm đã nộp bài về java@k53cc.org (cập nhật 01:27 21-05-2010)
  • Nhóm 2: Uông Huy Quân. Không có slide?
  • Nhóm 4: Tạ Quang Quân.
  • Nhóm 6: Đỗ Xuân Lương.
  • Nhóm 7: Đào Hoàng Sơn.
  • Nhóm 8: Lê Ngọc Anh. Không có slide?
  • Nhóm 10: Nguyễn Khả Việt.
  • Nhóm 11: Phạm Ngọc Việt. Không có slide?
Không hiểu các nhóm còn lại định như thế nào ngày mai :'(

No comments:

Post a Comment