Friday, May 14, 2010

Nộp bài OOP

Theo thông báo trên lớp, các bạn khi gửi email cho thầy bài của nhóm mình thì gửi thêm một bản vào địa chỉ java@k53cc.org. Thông tin hữu ích
  1. Email của thầy Nguyễn Việt Hà: hanv@vnu.edu.vn
  2. Hạn cuối: 00:00 thứ Năm (20-05-2010). Thầy nói là gửi trong ngày thứ Năm nhưng tốt nhất là nên gửi trước
  3. Thông tin đăng ký nhóm: http://bit.ly/ajSu7C

No comments:

Post a Comment