Thursday, May 20, 2010

Điểm giữa kì môn DSA

Hôm nay thầy Cường đã thông báo điểm môn Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật trên lớp. Các bạn nào chưa biết điểm thì có thể đợi 1-2 ngày nữa sẽ thông báo điểm tại đây. Tuy nhiên có thông báo quan trọng cho các sinh viên học lại môn học này tại lớp K53CC, học kì 2 năm học 2009-2010 như sau:

Sáng thứ tư (ngày 26-05-2010), 10h, gặp thầy Cường tại phòng 306, E3 để giải quyết các vấn đề, thắc mắc liên quan đến điểm số. Ai không có mặt tự chịu trách nhiệm về kết quả của mình

2 comments: