Sunday, May 16, 2010

Kế hoạch hè

Nhà trường đã có thông báo về kế hoạch hè 2010, trong đó sinh viên lớp K53CC sẽ được nghỉ hè khoảng 2 tháng (từ khi kết thúc thi cuối kì, dự kiến là 25-06-2010, đến 22-08-2010).

Chi tiết tại đây

No comments:

Post a Comment