Saturday, September 11, 2010

Danh sách sinh viên phải thôi học từ kì 5

Trường đã thông báo dánh sách sinh viên phải thôi học kì 5 (chi tiết tại đây). Dánh sách này có 109 sinh viên, trong đó có các sinh viên của K53CC là:
  1. Nguyễn Văn Ban
  2. Nguyễn Văn Hải
  3. Hoàng Quốc Long
  4. Phan Quốc Phương
  5. Bùi Thị Quyên
  6. Vũ Ngọc Tân
  7. Nguyễn Văn Thủy
  8. Hoàng Mạnh Trường
  9. Trần Hoàng Trường
Các sinh viên có tên trong danh sách nếu có ý kiến phải hồi thì làm đơn đề nghị nhà trường xem xét và nộp cho Bộ phận Tiếp sinh viên (phòng 211 E3) chậm nhất vào 11:00 ngày thứ Tư, 14-09-2010.

No comments:

Post a Comment