Thursday, August 19, 2010

Kế hoạch Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên năm học 2010-2011

Các sinh viên K53CC chú ý tham dự đầy đủ các buổi sau
  1. Họp lớp: Thứ Ba, 24-08-2010, từ 13:00 đến 17:00, tại 308-G2
  2. Sinh hoạt 1: Thứ Tư, 25-08-2010, từ 07:30 đến 11:30, tại Hội trường 10-12
  3. Sinh hoạt 2: Thứ Năm, 26-08-2010, từ 07:30 đến 11:30, tại Hội trường 10-12
  4. Sinh hoạt 3: Thứ Sáu, 27-08-2010, từ 07:30 đến 11:30, tại Hội trường 10-12
Vào năm học mới từ Thứ Hai, 20-08-2010 (sẽ có thời khóa biểu sau).

Chi tiết xem tại đây.

1 comment:

  1. Lớp trưởng up cái bảng điểm lên với.
    Thanks

    ReplyDelete