Thursday, April 22, 2010

Kiểm tra giấy DSA

Mọi người chú ý tuần sau sẽ kiểm tra môn Cấu trúc Dữ liệu & Giải thuật vào thứ 5.
Nội dung ôn tập chính là
  1. Độ phức tạp của thuật toán
  2. Danh sách liên kết
  3. Cây
Thầy có nhấn mạnh là trọng tâm vậy thôi còn thầy có thể hỏi bất cứ phần nào! Chúc các bạn học tập vui vẻ, nghỉ Giỗ Tổ không quên nhiệm vụ!

No comments:

Post a Comment